AGB

Voorwaarden

Algemeen

1: In geval van verstoring, opschorting, verlenging of herschikking van de training om redenen waarop The Snowsports Company Kaprun geen invloed heeft, kan een herziene overeenkomst nodig zijn.
2: Belastingen op alle prijzen zijn inbegrepen tegen het geldende tarief en worden toegepast op de belastbare delen van de cursus. De Snowsports Company Kaprun zal eventuele toekomstige verhogingen of verlagingen van de belasting volgens de geldende voorschriften aan de klant doorberekenen.
3: Het Snowsportsbedrijf Kaprun behoudt zich het recht voor om de opleiding op te schorten in geval van niet-betaling van het lesgeld.
4: The Snowsports Company Kaprun behoudt zich het recht voor om bij te late betaling rente in rekening te brengen tegen de geldende tarieven.
5: Betalingen kunnen worden verricht met een betaalkaart, creditcard of bankoverschrijving. The Snowsports Company Kaprun accepteert geen betaling per persoonlijke cheque of American Express. Betalingen moeten worden voldaan in euro’s en alle geschatte wisselkoersen op deze website zijn correct op het moment van publicatie.
6: Voor alle betalingen van opleidingen met een krediet-/debetkaart worden 2,99% administratiekosten aangerekend, die door de student moeten worden betaald (3,9% voor niet-EU-kaarten).
7: Klanten die ervoor kiezen zich uit de training terug te trekken, hebben geen recht op terugbetaling en dienen punt 46 van de algemene voorwaarden van The Snowsports Company Kaprun te raadplegen.
8: Klantgegevens worden door The Snowsports Company Kaprun niet aan derden verstrekt, tenzij en alleen voor specifieke zakelijke doeleinden.
9: The Snowsports Company Kaprun behoudt zich het recht voor om, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd, foto’s, afbeeldingen en ander materiaal voor publiciteitsdoeleinden op te nemen van klanten die voor de training zijn ingeschreven.
10: The Snowsports Company Kaprun behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie te verstrekken aan externe veiligheidsinstanties indien dit noodzakelijk wordt geacht.
11: Het is een voorwaarde voor deelname aan de lessen van The Snowsports Company Kaprun dat je gedurende de hele lesperiode volledig verzekerd bent. Deze dekking moet geschikt zijn voor de cursus en alle andere activiteiten waaraan u tijdens de cursus deelneemt. The Snowsports Company Kaprun heeft een partnerovereenkomst met World Nomads Insurance en ERV Insurance waarbij ERV 15% korting geeft op de premies door een kortingscode SIA15 te gebruiken. Andere verzekeraars zijn beschikbaar om te gebruiken.
12: The Snowsports Company Kaprun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien u schade, overlijden of persoonlijk letsel lijdt waarbij er geen sprake is van schuld van The Snowsports Company Kaprun of haar werknemers, agenten of leveranciers en de schade, overlijden of persoonlijk letsel is toe te schrijven aan uw eigen handelen of nalaten of aan het handelen of nalaten van een derde partij die niet betrokken is bij het verlenen van de diensten die deel uitmaken van uw lesgeld, of aan ongebruikelijke of onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen die niet konden worden voorzien of vermeden door The Snowsports Company Kaprun of haar werknemers, agenten of leveranciers, zelfs met de uitoefening van alle gepaste zorg.
13: U bent verantwoordelijk voor het informeren van The Snowsports Company Kaprun over eventuele medische aandoeningen of allergieën voor aanvang van de les en over eventuele medicijnen die u gebruikt en die een nadelige invloed op u kunnen hebben tijdens de les. In het geval dat SIA naar eigen goeddunken van mening is dat deze voorwaarden een onredelijke belasting vormen voor het efficiënte verloop van de les, behoudt The Snowsports Company Kaprun zich het recht voor uw boeking te annuleren, in welk geval artikel 39 wordt toegepast.
14: De reis naar en van The Snowsports Company Kaprun leslocaties is uw eigen verantwoordelijkheid (tenzij vermeld) en The Snowsports Company Kaprun kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele annulering, vertraging of boekingsproblemen met uw reisarrangementen.

Wijziging en annulering door The Snowsports Company Kaprun

15: The Snowsports Company Kaprun doet er alles aan om de lessen te laten verlopen zoals geadverteerd, maar het kan af en toe nodig zijn om een les voor de startdatum te wijzigen. Indien de wijziging significant is in die zin dat deze de les waarvoor je een contract hebt afgesloten substantieel ondermijnt, zal The Snowsports Company Kaprun je zo snel mogelijk op de hoogte stellen en je drie keuzes aanbieden. U kunt (1) de wijziging accepteren, (2) uw boeking wijzigen in een andere beschikbare les of (3) annuleren en een volledige en onmiddellijke terugbetaling ontvangen. Als je een andere beschikbare les kiest die duurder is, moet je het verschil betalen, maar als het goedkoper is, zal The Snowsports Company Kaprun het geld terugstorten. Als er een kleine wijziging is voordat u vertrekt (dat is een wijziging die niet valt onder de definitie van een belangrijke wijziging zoals hierboven beschreven), zal The Snowsports Company Kaprun proberen u hiervan op de hoogte te stellen, hoewel zij hiertoe niet verplicht is en zij ook niet verplicht is om enige compensatie te betalen.
16: Het Snowsportsbedrijf Kaprun behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor de startdatum les te nemen. Hij garandeert evenwel dat hij dit niet zal doen om een andere reden dan overmacht na de datum waarop de laatste betaling verschuldigd of verricht is, naargelang welke datum de laatste is.
17: “Overmacht”: ongebruikelijke en onvoorzienbare omstandigheden buiten de macht van The Snowsports Company Kaprun, waarvan noch The Snowsports Company Kaprun, noch haar leveranciers het gevolg konden vermijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, oproer, burgeroorlog, terroristische activiteiten, (feitelijke of dreigende) arbeidsconflicten, technische problemen met vervoer, machines, stroomuitval, natuur- of kernrampen, brand, overstroming of andere ongunstige weersomstandigheden die leiden tot een gebrek aan sneeuw, slechte sneeuwcondities of sluiting van het resort wegens gebrek aan sneeuw. In geval van annulering wegens overmacht zal The Snowsports Company Kaprun zich in redelijkheid inspannen om een alternatieve les van vergelijkbare kwaliteit te regelen. In geval van annulering wegens overmacht verbindt de maatschappij zich ertoe een passende terugbetaling te doen, rekening houdend met de omstandigheden.
18: Ski Instructor Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werking van skiliften in een bepaald skigebied. Het kan zijn dat tijdens uw cursus een beperkt terrein beschikbaar is door omstandigheden en/of de logistiek van de liftoperatie. Klanten accepteren dat dit buiten de controle van The Snowsports Company Kaprun valt bij het boeken van je les.

Wijziging en annulering door student

19: The Snowsports Company Kaprun zal alles in het werk stellen om je te helpen als je eerder gemaakte afspraken wilt wijzigen. Verzoeken moeten schriftelijk per e-mail worden ingediend. Per wijziging wordt een bedrag van € 25 in rekening gebracht, alsmede alle communicatiekosten of andere door The Snowsports Company Kaprun gemaakte kosten. Deze kosten zijn verschuldigd, ongeacht of The Snowsports Company Kaprun erin slaagt de gevraagde wijziging te bevestigen. Afhankelijk van de door onze leveranciers opgelegde voorwaarden kan een wijzigingsverzoek worden behandeld als een annulering en een nieuwe boeking, waarvoor verdere kosten in rekening kunnen worden gebracht.
20: Alle annuleringen moeten schriftelijk per e-mail worden gemeld. Alle schriftelijke opzeggingen moeten per e-mail of per post (aangetekende verzending) naar The Snowsports Company Kaprun worden gestuurd. Annuleringen gaan in op de dag van ontvangst door The Snowsports Company Kaprun.
21: Indien een klant zijn les 60 dagen of meer voor de aanvangsdatum annuleert, ontvangt u 50% van de totale kosten minus aanbetalingen en administratiekosten terug.
22: Bij annulering binnen 60 dagen voor de aanvangsdatum van een les gaat de aanbetaling verloren en behoudt The Snowsports Company Kaprun zich het recht voor alle tot dan toe ontvangen betalingen in te houden. The Snowsports Company Kaprun kan onder bepaalde omstandigheden een percentage van de door u betaalde vergoeding retourneren, maar dergelijke omstandigheden zijn ter beoordeling van The Snowsports Company Kaprun.
23: Aanbetalingen worden niet terugbetaald en kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon.
24: Als je ontevreden bent over enig aspect van de regelingen van The Snowsports Company Kaprun tijdens je les, moet je je klacht onmiddellijk voorleggen aan een senior vertegenwoordiger die zal proberen je probleem op te lossen.
25: Als het probleem niet ter plaatse kan worden opgelost en u een klacht wilt indienen, moet u alle details per e-mail of schriftelijk naar het hoofdkantoor van The Snowsports Company Kaprun in Oostenrijk sturen en moet u deze binnen 14 dagen na het ontstaan van het probleem ontvangen. Als een van deze stappen niet wordt ondernomen, kan The Snowsports Company Kaprun de kans ontnemen het probleem onmiddellijk op te lossen en/of naar behoren te onderzoeken. Dit kan gevolgen hebben voor uw rechten uit hoofde van uw contract met The Snowsports Company Kaprun.

Aankopen en bestellingen door Snowsports Company Kaprun.

26: Op alle aankopen, bestellingen en diensten van The Snowsports Company Kaprun zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het accepteren van een betaling of bestelling door The Snowsports Company Kaprun gaan bedrijven akkoord met het volgende.
27: Alle bestellingen en aankopen die een totaalbedrag van €2500,00 overschrijden, moeten worden goedgekeurd en onderschreven in de vorm van een officiële Snowsports Company Kaprun Purchase Order door 2 bedrijfsleiders. Orders onder deze waarde kunnen door één directeur worden goedgekeurd.
28: Een bevestiging van een bestelling voor diensten of aankopen samen met uw algemene voorwaarden moet schriftelijk gebeuren per e-mail naar info@snowsportskaprun.com of per aangetekende zending naar het hoofdkantoor: The Snowsports Company Kaprun, Kleinsonnberg 52, 5660 Taxenbach, Salzburg, Oostenrijk. Een bevestigingsmail zal worden teruggestuurd zodra deze is ontvangen. Zonder deze bevestiging van The Snowsports Company Kaprun kunnen geen bestellingen worden geaccepteerd.
29: The Snowsports Company Kaprun behoudt zich het recht voor elke aankoop of bestelling te annuleren die geen geldige aankooporder heeft of in strijd is met bovenstaande voorwaarden.

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.