Gegevensbescherming & cookies

Ons privacybeleid

Privacybeleid volgens de telecommunicatiewet (TKG) en de wet op de gegevensbescherming (DSG)

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens die u ons via een website of e-mail heeft verstrekt, worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt. De verstrekte gegevens worden alleen doorgegeven aan het verantwoordelijke kantoor binnen het bedrijf.

Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevensopslag

De aan ons verstrekte gegevens worden slechts bewaard totdat het doel waarvoor ze aan ons zijn toevertrouwd, is bereikt. Indien wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, worden deze nageleefd.

Als u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens, verwijderen wij de opgeslagen gegevens op uw aanwijzing. Indien uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, zullen wij deze na kennisgeving corrigeren.


Matomo

Wij gebruiken Matomo (voorheen „Piwik“) voor webanalyse, een dienst geleverd door „InnoCraft Ltd“, een Nieuw-Zeelands bedrijf (NZBN 6106769) met als hoofdvestiging: 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland, met behulp van cookietechnologie. Wij gebruiken de „Self Hosted“ versie van Matomo. Dit betekent dat uw gegevens niet aan derden worden doorgegeven, aangezien de software rechtstreeks op onze webserver draait. Bovendien hebben wij Matomo zo geconfigureerd dat uw IP-adres in verkorte vorm wordt geregistreerd, zodat uw persoonlijke gebruiksgegevens uitsluitend anoniem worden verwerkt. Het is daarom niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon. Meer informatie over Matomo’s gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsregels is te vinden op: https://matomo.org/privacy/


De cookie-instellingen wijzigen

In de instellingen van uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) kunt u aangeven welke cookies u wilt toestaan of weigeren. Waar u deze instellingen precies vindt, hangt af van uw browser. U kunt de overeenkomstige instellingen vinden met de helpfunctie van uw browser


Online geschillenbeslechting

Sinds 9 januari 2016 is de EU-verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (nr. 524/2013) van kracht. Geschillen tussen consumenten en ondernemers in verband met online verkoopovereenkomsten of online dienstenovereenkomsten kunnen via het volgende online platform worden beslecht. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken ze uitsluitend voor het beoogde doel en geven ze alleen door aan derden als ze op onze uitdrukkelijke aanwijzing bijdragen aan de vervulling van het doel. Volgens de EU General Data Protection Regulation(GDPR) en volgens het Bundesgesetzblatt 2017/120(LINK) van de Republiek Oostenrijk met definitieve ingang 25.5.2018 hebben gebruikers het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen. Bovendien heeft elke klant of gebruiker te allen tijde het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn of haar persoonsgegevens af te schermen en te wissen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om deze gegevens te bewaren of te melden.